opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

inwestowanie akcje
Finanse

Co warto wiedzieć chcąc zacząć inwestować w akcje?

Inwestowanie w akcje to rozwiązanie, które pozwala pomnażać posiadany kapitał oraz chronić go przed negatywnymi skutkami inflacji. Na czym dokładnie polega? Jak zacząć inwestować w akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Chcąc zacząć inwestować w akcje należy wiedzieć to, na czym dokładnie polega ta forma gry na giełdzie. Inwestowanie w akcje polega bowiem na zakupie akcji emitowanych przez spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne, a następnie ich odsprzedaży z zyskiem. Z czego on wynika? Oczywiście ze wzrostu wartości akcji, w związku z czym muszą być one odpowiednio wyselekcjonowane. Bardzo ważną kwestią jest także wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej, którą może być zarówno inwestowanie długoterminowe, jak i krótkoterminowe (spekulacje). Oba podejścia znacznie się różnią, a odmienny jest nie tylko horyzont inwestycyjny, ale również narzędzia wykorzystywane przez inwestorów, czy czas, który muszą oni poświęcać giełdzie. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że obie strategie mogą być równie skuteczne.

Inwestowanie w akcje – wybór konta maklerskiego

Co należy wiedzieć chcąc zacząć inwestować w akcje? Przede wszystkim to, że wymaga to posiadania konta maklerskiego, które umożliwia zakup i przechowywanie posiadanych instrumentów finansowych. Można je otworzyć klikając w hasło: giełda akcje, które odsyła do oferty brokera. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że wybór brokera powinien być świadomy, ponieważ oferty poszczególnych podmiotów znacznie się różnią. Przekłada się to na różne możliwości inwestycyjne, czy wysokość potencjalnych zysków, które są po części uzależnione od opłat pobieranych przez brokera. Co zatem wziąć pod uwagę przy wyborze konta maklerskiego? Istotnych kwestii jest naprawdę wiele, a szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule przedstawiającym mechanizmy inwestowania w akcje.

Inwestowanie w akcje – ryzyko

W kontekście inwestowania w akcje bardzo ważną kwestią jest również świadomość ryzyka, które jest nieodzownym elementem tego typu inwestycji. To właśnie ono powoduje bowiem, że inwestor może zarówno osiągnąć wysoki zysk, jak i ponieść duże straty. W związku z tym bardzo ważne jest skuteczne ograniczanie ryzyka, ponieważ uzależnione jest od tego powodzenie inwestycji. W jaki sposób to robić? Ważne w tym przypadku jest przede wszystkim to, by wszystkie podejmowane decyzje inwestycyjne opierały się na rzetelnych analizach i wiarygodnych danych. Bardzo ważne jest również wyłączenie emocji, które nie są dobrym doradcą przy inwestowaniu w akcje. Poza tym inwestor powinien także odpowiednio zarządzać posiadanym kapitałem oraz inwestować wyłącznie te środki, których ewentualna utrata nie wpłynie negatywnie na poziom jego życia.

Podsumowując należy stwierdzić, że chcąc zacząć inwestować w akcje należy wiedzieć zarówno to, na czym to polega, jak i to, jak wygląda to w praktyce. Poza tym istotna jest świadomość ryzyka, które należy skutecznie ograniczać.

Materiał zewnętrzny