opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

motywacja
Praca

Jak kształtować motywację pracowników?

Utrzymanie motywacji pracowników na właściwym poziome jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie firmy. Od motywacji bowiem zależy nie tylko wysoka skuteczność zespołu, jego bardzo dobre wyniki i określone wcześniej przez szefa cele, ale również kreatywność, zdolność adaptacji do nowych warunków, jak również praca w kryzysowych sytuacjach, gdy trzeba zmierzyć się z wyzwaniem. Jak zatem kształtować pozytywną motywację u pracowników?

Działania szefa, a zaangażowanie jego ludzi

Nikt nie ma aż tak dużego wpływu na działanie ludzi jak ich szef. I to przekłada się również na motywację. Sens pracy, dobrze wyznaczone przez szefa cele, potrzeba docenienia, możliwość rozwoju i wpływu na otoczenie: to jedynie niewielki wycinek tego, co wpływa na motywację pracowników. A na zaangażowanie ludzi w działania ma wpływ nie kto inny jak właśnie szef, który wyznacza cele, rozumie swoich pracowników i potrafi ich docenić, a następnie daje im możliwości. Praktycznie każde działanie szefa przekłada się na zaangażowanie jego ludzi.

Jeżeli szef jest punktualny, pracowity i słowny, to samo robią najczęściej jego ludzie. Jeżeli jest odwrotnie, dzieje się podobnie, bowiem przekłada się to na powtarzanie lub naśladowanie działania. Dobry wzór daje często dobre rezultaty.
Oprócz naśladowania zachowania szefa, warto zwrócić uwagę, że zaangażowanie ludzi często zależy od braku lub istnienia demotywatorów. Jeżeli w firmie istnieją procesy, zła atmosfera, brak możliwości awansu lub rozwoju, które demotywują ludzi, a szef ma na nie wpływ, choć nic z tym nie robi, to równia pochyła do tego, aby zespół zmierzał do tego, aby z coraz mniejszym zapałem wykonywać zaplanowane działania. To od szefa zależy motywacja jego ludzi, gdy ma on wpływ na procesy i decyzje zapadające w firmie.

Rola managera i szefa w procesie motywacji

Motywacja wewnętrzna jest to zjawisko psychologiczne i często złożony proces indywidualny dla każdego człowieka. To pewna rodzaju siła wewnętrzna, która powoduje, że wykonujemy pewne zadania spełniając tym samym nasze potrzeby. Dlatego tak ważną role w procesie motywacji pracownika odgrywa manager lub szef. Powinni oni bowiem rozumieć wewnętrzną motywację każdego członka swojego zespołu, rozmieć jego potrzeby, a jednocześnie zadbać o dobre warunki pracy. Wymaga to czasu i wysiłku ze strony kadry zarządzającej. Jednak jeżeli już się to uda, o wiele łatwiej zarządzać zespołem, który jest gotowy podjąć wyzwania i realizować nowe cele. Nie ma bowiem nic gorszego niż zaniedbani ludzie, którzy nie wierzą ani w szefa ani w zlecane przez niego zadania. Przekłada się to nie tylko na negatywną atmosferę w zespole, ale najczęściej również na marne wyniki nie tylko danego działu, ale najczęściej całej firmy lub organizacji.