opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

Faktoring
Finanse

Faktoring – alternatywa dla pożyczki i kredytu

Czy faktoring to usługa finansowania firm, która stanowi atrakcyjną alternatywę dla tak dobrze nam znanych linii kredytowych i pożyczek dla firm? Z pewnością tak. Elastyczność, niskie koszty i brak formalności – to tylko nieliczne korzyści wynikające z podjęcia współpracy z firmą faktoringową. Sprawdźmy jednak dokładniej, na czym polega faktoring i ile ta usługa może nas kosztować.

Faktoring – czym jest i ile kosztuje?

Faktoring to usługa, która przez specjalistów i ekspertów rynku finansowego traktowana jest jako właściwa i realna pomoc dla polskich przedsiębiorców, na której wszyscy zyskują. Zjawisko zatorów finansowych nie jest nam obce – to sytuacje, w których przedsiębiorca nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań ze względu na brak wpływów z tytułu wykonanych usług i sprzedanych towarów swoim kontrahentom. To poważny problem i duże ryzyko upadłości, przed którym zawsze staramy się obronić. 

Faktoring to właśnie rozwiązanie, które pozwala nam zachować optymalną płynność finansową bez względu na branżę, w jakiej działamy czy sezonowość naszego biznesu. W ramach umowy z firmą faktoringową otrzymujemy pieniądze za sprzedaż faktury. Ogólna wartość transakcji pomniejszana jest o ustaloną wcześniej wartość prowizji, którą pobiera faktor z tytułu użyczenia tych środków, które zostaną odebrane dłużnemu kontrahentowi. Koszt faktoringu zaczyna się już od 50 złotych, jeśli jednak chcemy dokładnie sprawdzić, jaka opłata czekać nas będzie w naszej sytuacji, możemy łatwo to zweryfikować, w czym pomaga kalkulator faktoringu.

Jakie rodzaje faktoringu zasługują na naszą uwagę?

Faktoring to usługa popularna nie tylko ze względu na swoją atrakcyjność, ale także mnogość wariantów. Usługę faktoringu możemy przede wszystkim podzielić na:

  • Faktoring pełny – forma finansowania, w której faktor, czyli instytucja świadcząca usługę faktoringu bierze pełną odpowiedzialność i ryzyko za komunikacje i ściągalność zobowiązania kontrahenta. To wariant droższy, który w praktyce redukuje jakiekolwiek obowiązki klienta. 
  • Faktoring niepełny – Tańszy wariant faktoringu, w którym faktor finansuje wartość faktury pod warunkiem, że nasz kontrahent wywiąże się z ustalonego terminu zapłaty. W przeciwnym razie klient ma obowiązek zwrotu środków w ramach współpracy z faktorem.
  • Faktoring mieszany – Połączenie dwóch popularnych form faktoringu, zgodnie z którym obowiązek na faktorze definiowany jest do określonej kwoty zobowiązania. Jeśli więc nasz partner biznesowy nie wywiązuje się z zapłaty faktury o wartości mniejszej niż limit, to faktor zabiega o ściągnięcie należności. Umowa faktoringu jednak wygasa, gdy wartość przeterminowanych faktur przewyższa ustalony limit. 

To tylko jeden z podziałów. Usługę faktoringu możemy również podzielić ze względu na takie kryteria jak jawność, terytorium, zakres usług oraz rodzaje faktoringu, spośród których wymienić możemy coraz popularniejszy faktoring odwrotny. 

Zalety wykorzystania faktoringu w biznesie

Jakie są najważniejsze korzyści wynikające z aktywnego wykorzystania finansowania w ramach faktoringu? Przede wszystkim pewność, że każda wystawiona faktura znajdzie odzwierciedlenie w środkach wpływających na nasze konto – nie bezpośrednio od kontrahenta, który być może ma jeszcze nawet 120 dni na zapłatę, ale od faktora, który takiej płatności dokonuje nawet w ciągu dwóch godzin od wysłania wniosku.

Z faktoringiem nie grożą nam zatory finansowe i utrata płynności finansowej, a nasz biznes, zamiast borykać się z takimi problemami, ma przestrzeń do zrównoważonego rozwoju i zdobywania przewagi konkurencyjnej.