opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

kalkulator wynagrodzeń
Lifestyle Praca

Kalkulator wynagrodzeń czyli wyliczenie płacy pracownika

Kalkulator wynagrodzeń pozwala w prosty i szybki sposób w każdej chwili wyliczyć wszystkie koszty zatrudnienia pracownika. Dzięki niemu z łatwością można dowiedzieć się, jaki powinien być odprowadzany podatek i składki ZUS przy danym wynagrodzeniu brutto. Taki kalkulator pozwala również w wyliczeniach uwzględnić zwykłe, jak i podwyższone koszty przychodu, ulgę podatkową, ulgę „zwolnienie PIT dla młodych”, ale również składki na Fundusz Pracy i FGŚP.

Elementy kalkulatora wynagrodzeń

Kalkulator pozwala na oszacowanie wielkości opłat z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika czy wyliczenie składek ZUS, a na końcu umożliwia określić kwotę do wypłaty, czyli wynagrodzenie netto.

Elementy kalkulatora wynagrodzeń to:

Wynagrodzenie brutto – jest to wynagrodzenie przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS. Wysokość potrąceń zależna jest od m.in. rodzaju umowy.

Wynagrodzenie netto – to wynagrodzenie, które jest wypłacane pracownikowi po opłaceniu zobowiązań składkowych, jak i podatkowych.

Koszty uzyskania przychodu – są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Koszty uzyskania przychodu dzielą się na:

– zwykłe koszty uzyskania przychodu (miesięcznie wynoszą 250 zł). Wynikają one z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, a także pracy nakładczej, kiedy miejscem stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest miejscowość, w której znajduje się zakład pracy;

– podwyższone koszty uzyskania przychodu (miesięcznie wynoszą 300 zł). Wynikają z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, a także pracy nakładczej, kiedy miejscem stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Należy pamiętać też o ulgach:
– ulga podatkowa – to kwota 43,67 zł. Przysługuje do odliczenia od zaliczki na podatek dochodowy za każdy miesiąc, w którym jest wypłacane wynagrodzenie, ale pod warunkiem, że pracownik złożył deklaracje PIT-2;

– ulga “zwolnienie z PIT dla młodych” – to zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia. Od 2021 r. ulga ta jest przyznawana każdej osobie automatycznej, która spełnia warunki do jej udzielenia. Ulgą objęte są przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

W skład elementów kalkulatora wchodzą jeszcze:

– Fundusz pracy – składka na ten fundusz wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Nie finansuje jej pracownik. Jest pokrywana wyłącznie przez pracodawcę.

– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – to składka, która ma chronić pracowników przed utratą wynagrodzenia w sytuacji, kiedy pracodawca stał się niewypłacalny. Wynosi ona 0,1% podstawy wymiaru składki.