opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

Księgowanie - na czym polega
Lifestyle

Księgowanie – na czym polega?

Księgowanie zdarzeń gospodarczych często jest postrzegane jako wpisywanie określonych kwot po stronach „Wn” i „Ma” kont ewidencyjnych. W rzeczywistości proces ten jest znacznie bardziej złożony i obejmuje również całościowe ujęcie finansów wybranego przedsiębiorstwa.

Księgowanie — nie tylko uzupełnianie ksiąg

Zasady, w myśl których sporządza się księgowość rozumianą jako ewidencję zdarzeń gospodarczych, opisuje Ustawa o rachunkowości. Zgodnie z nią dokonuje się zapisów księgowych w ramach prowadzenia poszczególnych kont, rozliczania VAT, magazynu itd. Ustawa jest też punktem wyjścia do oceny sytuacji finansowej firmy, którą sporządza się m.in. za pomocą bilansu czy też obliczania wskaźników dla danego roku bilansowego.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych powinno być wykonywane zgodnie z aktualnymi przepisami. Zdarzenia ewidencjonuje się w sposób chronologiczny, natychmiast po ich nastaniu – czyli po sporządzeniu (i dostarczeniu) dokumentów księgowych.

Dlaczego warto prowadzić księgowanie w sposób przejrzysty?

Rzetelnie i bezbłędnie prowadzone konta księgowe jest bardzo istotne nie tylko podczas kontroli skarbowej. Schludny styl ewidencjonowania pozwala również szybko sprawdzić bieżący stan wybranych kont, a także skonfrontować go z rzeczywistością. Widać to zwłaszcza na przykładzie takich kont jak Kasa (100), którego zadaniem jest ewidencjonowanie bieżących środków dostępnych np. w formie gotówki.

Profesjonalna księgowość pozwala też łatwo ocenić sytuację, w jakiej znajduje się dane przedsiębiorstwo. Pomyłki przy wyborze odpowiedniego konta, błędy podczas przepisywania kwot oraz nieprzestrzeganie zasady chronologii ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych mogą wprowadzić kierownictwo firmy w błąd.

Jak prowadzą księgowanie biura rachunkowe?

Biuro rachunkowe to podmiot, który — zatrudniając wykwalifikowanych księgowych — prowadzi plany kont należące nawet do ponad setki różnych firm. Podmioty te wysyłają do biura dokumentację opisującą (potwierdzającą) wybrane zdarzenia gospodarcze, dzięki czemu na kontach wprowadzane są na bieżąco wszystkie zmiany sald. Powierzenie tego zadania specjalistom pozwala na:

  • uczciwe rozliczanie podatków, zaliczek i wpłat na rzecz US, ZUS itd.,

  • określanie stanów obrotów z każdym kontrahentem,

  • skupienie się wyłącznie na prowadzeniu działalności,

  • rozliczaniu różnego rodzaju kosztów.

Co więcej, biuro rachunkowe może świadczyć usługi zarówno na rzecz małych, jednoosobowych firm, jak i dużych przedsiębiorstw zatrudniających dziesiątki i setki osób.

Reasumując, księgowanie to złożony proces, który wymaga wiedzy, doświadczenia, ale też opanowania i umiejętności współpracy. Dlatego ważne jest, aby ewidencję prowadziły osoby, które mają wszystkie niezbędne kwalifikacje.

Materiał zewnętrzny