opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

UkrSepro
Finanse

UkrSepro, czyli przepustka na rynek ukraiński

Wiadomo jest, że rynek zachodni jest już odkryty i w pełni nasycony produktami z różnych krajów. Zupełnie inny jest rynek wschodni, gdzie polskie produkty świetnie się sprzedają i wyznaczają standard wysokiej jakości. Jednym z państw, gdzie świetnie radzą sobie nasze rodzime towary jest Ukraina, która przyciąga klientów z całego świata.

Republika Ukrainy jest dla Polski strategicznym partnerem gospodarczym (według danych z Ukrainy w 2020 roku wartość eksportu wyniosła 7,36 mld dolarów). W zeszłym roku Polska była trzecim największym partnerem handlowym Ukrainy (zaraz za Niemcami i Chinami), co dowodzi temu, iż dynamika wymiany między tymi krajami ciągle rośnie i staje się intensywniejsza.

Jednakże do eksportu towarów potrzebny jest Certyfikat Zgodności Ukrainy (dawniej UkrSEPRO), bez którego import na rynek ukraiński stanie się niemożliwy i który potwierdzi, iż produkt spełnia wszystkie obowiązujące normy.

UkrSepro to dokument certyfikacyjny

Potwierdza zgodność produktu z przepisami i normami technicznymi, obowiązującymi na terenie Ukrainy. Można go uzyskać w dwóch wersjach: obowiązkowej lub dobrowolnej. UkrSEPRO musi być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną. Można go uzyskać na takie produkty jak meble, sprzęt elektroniczny, urządzenia grzewcze, oświetlenie itp.

UkrSEPRO może być ważny od jednego do pięciu lat

Na jeden rok ważności UkrSEPRO są wymagane próbki do badań. Jest to najtańszy i najczęściej wybierany wariant. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku uzyskiwania certyfikatu na więcej niż jeden rok dochodzą dodatkowe wymagania, które znacznie wydłużają cały proces certyfikacji i generują dodatkowe koszty. Chodzi o między innymi audyt zakładu produkcyjnego. W praktyce taniej i łatwiej jest uzyskać pięć razy certyfikat na jeden rok, niż jeden certyfikat na pięć lat.

UkrSEPRO zapewnia prestiż na ukraińskim rynku, dlatego warto postarać się o uzyskanie tego dokumentu. Nasz wschodni sąsiad jest wciąż nienasycony produktami z naszego kraju, a więc eksport towarów niesie ze sobą obopólne korzyści.

Najczęściej eksportowane produkty z Polski na Ukrainę to produkty przemysłu elektromaszynowego, produkty chemiczne, rolne, towary przemysłu lekkiego i metalurgicznego. Warto również zaznaczyć, że na Ukrainie działa ponad tysiąc polskich firm, co dowodzi temu, że warto zainteresować się wymianą handlową z tym państwem. Ukraina jest stabilnym partnerem handlowym, ponieważ w czasie pandemii koronawirusa wymiana handlowa między Polską a Ukraina nieznacznie zmalała, jednak utrzymała się na stabilnym poziomie.