opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

firma ochroniarska
Praca

W jakich biznesach wynajęcie ochrony jest koniecznością?

Każdy właściciel biznesu dąży do zapewnienia swoim pracownikom oraz klientom bezpieczeństwa. Zabezpieczeniu podlega również mienie oraz sam obiekt, którym zarządza firma. Kompleksowa ochrona firm polega więc na wprowadzeniu rozwiązań, których celem jest poprawa profilu bezpieczeństwa w firmie. Jak chronić swój biznes i kiedy jest to konieczne? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Ochrona firm – obrót towarami o wysokiej wartości

Wszystkie biznesy, w których produkuje, przechowuje lub dystrybuuje się produkty o wysokiej wartości, powinny być skutecznie ochraniane. Do tej grupy zaliczyć można m.in. sklepy, stacje benzynowe, magazyny, hale przemysłowe, apteki i hurtownie. Firma ochroniarska wdraża rozwiązania mające na celu ograniczenie ryzyka kradzieży mienia, włamania i aktów wandalizmu.

Zabezpieczenie tych obiektów polega zwykle na instalacji monitoringu wizyjnego, elektronicznych systemów zabezpieczeń lub na stałej obecności wyszkolonych pracowników agencji ochrony. Warto zaznaczyć, że elektroniczne systemy zabezpieczeń stanowią składową część nowoczesnej ochrony przeciwpożarowej – czujki i alarmy pomagają wykryć niebezpieczeństwo. Co więcej, w obiektach znajdujących się na dużej przestrzeni instaluje się punkty kontroli dostępu oraz wdraża aplikacje do zarządzania wjazdami i wyjazdami. Dzięki temu właściciel biznesu dokładnie wie, kto i kiedy przebywa na terenie jego obiektu. Zaawansowane systemy oraz obecność pracowników ochrony sprawiają, że ochrona firm jest skuteczna.

Agencja ochrony – ochrona uczestników imprez

Współpraca z profesjonalną firmą ochroniarską jest koniecznością w przypadku organizowania imprez masowych. Głównym zadaniem agencji ochrony jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. W tym celu firma ochroniarska tworzy szczegółowy plan zabezpieczenia oraz procedury, wyznacza kierownika ds. bezpieczeństwa, a nawet może reprezentować organizatora w zakresie uzyskania niezbędnych zgód na przeprowadzenie wydarzenia masowego. Obecność wyszkolonych pracowników ochrony może być niezbędna również w branży rozrywkowej (dyskoteki, kasyna) lub podczas ochrony osób VIP.

Budynki użyteczności publicznej – które obiekty należy chronić?

Do budynków użyteczności publicznej zalicza się szkoły, placówki medyczne, miejsca kultury, kultu religijnego, obiekty handlowe i gastronomiczne, a także banki i placówki pocztowe. Praktycznie każde z tych miejsc jest w jakiś sposób chronione – np. poprzez monitoring wizyjny, kontrolę dostępu, obecność pracowników ochrony fizycznej. 

Do obiektów, które muszą być bezwzględnie chronione, zalicza się instytucje o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa kraju, są to m.in.:

  • obiekty wojskowe, 

  • lotniska, 

  • banki, 

  • archiwa państwowe,

  • szpitale. 

Agencja ochrony zajmująca się zabezpieczaniem budynków tego typu wykorzystuje szereg zaawansowanych technologii oraz systemów. Wymienić można tutaj elektroniczne systemy zabezpieczeń, ale również nieco mniej oczywiste rozwiązania – mobilne wieże monitorujące lub elektroniczne plomby do zabezpieczania pojazdów.