opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

nierównowaga na rynku pracy
Lifestyle Praca

Z czego wynika nierównowaga na rynku pracy?

Praca stanowi główne źródło dochodów dla zdecydowanej większości osób na całym świecie. Każdy człowiek w pewnym momencie swojego życia musi poszukać swojej pierwszej pracy. Dużo osób także traci pracę lub przenosi się na inne stanowisko. Wszystkie te zmiany wpływają w mniejszym lub większym stopniu na rynek pracy, który przez to zawsze pozostaje strukturą bardzo dynamiczną.

Czym jest popyt i podaż na rynku pracy?

Podobnie jak każdy inny rynek, także i rynek pracy można opisać za pomocą dwóch czynników, które wpływają na jego ukształtowanie. Mowa oczywiście o popycie i podaży.
Jak zapewne można łatwo się domyślić, popyt to nic innego jak zapotrzebowanie na pracę. Jest to zatem liczba osób, które w danym momencie poszukują pracy dla siebie. Z kolei podaż jest liczbą wolnych stanowisk, które czekają na nowych pracowników.
Jeżeli w danym momencie popyt jest wyższy od podaży dochodzi do pojawienia się zjawiska, które jest popularnie znane jako bezrobocie. Większość krajów na całym świecie rejestruje pewne bezrobocie, choć jego wysokość bywa bardzo różna. Samo bezrobocie to nic innego jak pewna nierównowaga na rynku pracy, która często ma swoje źródło u wielu różnego rodzaju zmian jakie zachodzą w społeczeństwie w danym czasie. Niesie ze sobą poważne skutki, dlatego też bezrobocie z całą pewnością nie jest zjawiskiem pożądanym.

Nierównowaga na rynku pracy – przyczyny i skutki

Każda nierównowaga na rynku pracy jest powodem do niepokoju. Nadmierny podaż względem popytu kreuje problemy z obsadzeniem wielu ważnych stanowisk pracy, co negatywnie wpływa na rozwój gospodarki. Z kolei bezrobocie powoduje, że wiele osób w kraju ma trudności z zarobieniem niezbędnych środków do życia i musi czerpać pieniądze z urzędu pracy w postaci zasiłków.
Nierównowaga na rynku pracy zazwyczaj jest spowodowana tym, jaka prezentuje się sytuacja gospodarcza w danym kraju. Jak łatwo można się domyślić, jeżeli warunki do życia są złe, wiele osób decyduje się wyjechać za granicę. Powoduje to niedostatek ludzi zdolnych do pracy. Z kolei jeżeli z różnych powodów sytuacja gospodarcza powoduje, że firmy mają trudności z utrzymaniem swojego biznesu na stałym poziomie, pracownicy są zwalniani i pojawia się bezrobocie. Jak zatem widać, nierównowaga na rynku pracy jest zjawiskiem kreowanym przez bardzo różne sytuacje, które zazwyczaj się na siebie nakładają. Często zatem trudno jest przewidzieć to, co przyniesie przyszłość i jak zmieniająca się sytuacja gospodarcza ostatecznie wpłynie na rynek pracy w danym państwie.