opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

l4 na wypowiedzeniu
Praca

Czy można wziąć L4 na wypowiedzeniu?

Pracownicy, którzy są na okresie wypowiedzenia starają się o zwolnienie lekarskie niestety nie tylko z powodu różnorodnych problemów zdrowotnych. Znaleźć można osoby, które chcą uciec od swoich obowiązków zawodowych, a wolny czas wykorzystać na odpoczynek lub poszukiwanie nowego zatrudnienia. Niniejszy artykuł to doskonały wybór dla tych osób, które chcą dowiedzieć się, jak w rzeczywistości wygląda L4 na wypowiedzeniu.

L4 na wypowiedzeniu – o czym należy pamiętać?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o tym, że L4 na wypowiedzeniu jest jak najbardziej legalne. Pamiętać należy jednak o tym, że pracodawca może oczywiście przeprowadzić kontrolę z ZUS w domu. Warto wspomnieć także o tym, że pracodawcy zgodnie z aktualnym kodeksem pracy nie mają możliwości zwolnienia pracowników, którzy są na L4. Pracownicy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że L4 na wypowiedzeniu nie spowoduje automatycznie, że okres wypowiedzenia się przedłuży, czy też nie będzie ważny.

Wszystko, co musisz wiedzieć o couchsurfingu

Ubezpieczenie chorobowe na L4

Pracownicy do swojego ostatniego dnia zakończenia stosunku pracy, mają oczywiście takie same prawa, jak przed okresem złożenia wypowiedzenia. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że w czasie L4 pracownikom na wypowiedzeniu w dalszym ciągu przysługuje ubezpieczenie chorobowe. Pracodawca zobowiązany jest oczywiście do opłacenia stosownych składek. Jeżeli chodzi o samą wysokość wynagrodzenia chorobowego, to nie ulega ono zmianie i w dalszym ciągu wynosi 80% podstawy wymiaru. Na 100% wysokości wynagrodzenia można liczyć tylko wtedy, gdy problemy zdrowotne powstały w drodze do lub z pracy. Mowa tutaj nie tylko o wypadkach losowych, ale również o tzw. chorobach zawodowych. 100% podstawy wymiaru przysługuje także kobietom w ciąży i osobom, które są dawcami komórek, tkanek lub narządów.

Jak długo może trwać L4 na wypowiedzeniu?

Zwolnienie lekarskie trwa oczywiście tyle czasu, ile według orzeczenia lekarskiego dany pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy. Pamiętać należy jednak o tym, że maksymalna długość zwolnienia lekarskiego wynosi 182 dni. Jeżeli termin zwolnienia jest dłuższy od okresu wypowiedzenia, to wówczas pracownikowi przysługuje zasiłek od ZUS.

Jak w rzeczywistości wygląda L4 na wypowiedzeniu?

Jak wspomniano powyżej pracodawcy albo wydział zasiłków ZUS ma możliwość przeprowadzenia kontroli zwolnień lekarskich. L4 na wypowiedzeniu jest legalne tylko wtedy, gdy dany pracownik w rzeczywistości ma problemy zdrowotne i nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych. Warto wspomnieć również o tym, że wykonywanie nowej pracy przebywając na L4 grozi nie tylko utratą wynagrodzenia chorobowego, ale również dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy.

Wypowiedzenie umowy w czasie zwolnienia

Wypowiedzenie umowy przez pracownika w czasie niezdolności do pracy jest jak najbardziej możliwe i zgodne z prawem. Wypowiedzenie umowy przez pracownika musi być przekazane w taki sposób, aby pracodawca miał możliwość zapoznania się z otrzymanym dokumentem. Zgodnie z przepisami wypowiedzenie umowy powinno mieć formę pisemną. Przy chorobie istnieje oczywiście możliwość wysłania wypowiedzenia pocztą tradycyjną albo elektroniczną. Na samym końcu należy wspomnieć o tym, że po ustaniu zatrudnienia wypłaty zasiłku przejmuje ZUS. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że po zakończeniu okresu wypowiedzenia wszystkie niezbędne dokumenty związane bezpośrednio ze zwolnieniem lekarskim trzeba przekazać do stosownego oddziału ZUS. Aby uniknąć problemów warto skorzystać z fachowej pomocy doświadczonego doradcy albo księgowego.

Jak liczyć okres wypowiedzenia przy umowie o pracę i innych umowach?