opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

jak liczyć okres wypowiedzenia
Praca

Jak liczyć okres wypowiedzenia przy umowie o pracę i innych umowach?

Jak powszechnie wiadomo jedną z możliwości zakończenie swojego stosunku pracy jest oczywiście rozwiązanie umowy. Do takiej okoliczności dochodzi, gdy jedna ze stron przedstawi stosowne oświadczenie z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Niniejszy artykuł to doskonały wybór właśnie dla tych osób, które chcą dowiedzieć się, jak liczyć okres wypowiedzenia.

W jakiej sytuacji można rozwiązać umowę za wypowiedzeniem?

W kodeksie pracy znajduje się stosowny zapis, który umożliwia rozwiązanie za wypowiedzeniem przy umowie o pracę na okres próbny, czy też na czas określony lub nieokreślony. Wypowiedzenie z praktycznego punktu widzenia jest jednym z narzędzi, które może wykorzystać nie tylko pracownik, ale również pracodawca w celu rozwiązania istniejącego stosunku pracy.

Ile w rzeczywistości wynosi okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony uzależniony jest przede wszystkim od czasu zatrudniania u danego pracodawcy. Dwutygodniowy okres wypowiedzenia dotyczy pracowników, którzy w danej firmie zatrudnieni byli krócej niż 6 miesięcy. Miesięczny termin wypowiedzenia dotyczy z kolei pracowników zatrudnionych dłużej niż 6 miesięcy. Najdłuższy termin wypowiedzenia umowy (3-miesięczny) dotyczy pracowników, którzy w danej firmie pracują dłużej niż 3 lata.

Kilka rad, jak zacząć morsowanie

Jak liczyć okres wypowiedzenia przy umowie na czas próbny?

Pracownicy, którzy zatrudnieni są na czas próbny mogą liczyć na trzy dniowy okres wypowiedzenia w sytuacji, gdy na danym stanowisku pracują mniej niż dwa tygodnie. Jeden tydzień wypowiedzenia dotyczy z kolei pracowników, którzy na okresie próbnym pracują dłużej niż dwa tygodnie. Przy umowie zawartej na 3 miesiące okres wypowiedzenia wynosi z kolei dwa tygodnie.

Jak liczyć okres wypowiedzenia – o czym należy pamiętać?

Prawidłowe obliczenie okresu wypowiedzenia wbrew pozorom wcale nie jest tak prostym zadaniem, jak mogłoby wydawać się na pierwszy rzut oka. Wielu pracowników zapomina o podstawowych zasadach i błędnie oblicza okres wypowiedzenia. Aby uniknąć problemów, warto dowiedzieć się jak liczyć okres wypowiedzenia i na które elementy zwrócić szczególną uwagę. W pierwszej kolejności warto wspomnieć o tym, że tygodniowy okres wypowiedzenia zawsze rozpoczyna swój bieg od soboty i kończy się na kolejnej sobocie. Nie ma tutaj różnicy, czy sobota jest dniem wolnym, czy pracującym. Przy miesięcznym okresie wypowiedzenia brane są pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że okres wypowiedzenia rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowe i kończy z ostatnim dniem danego miesiąca kalendarzowego.

Czy są wyjątki?

Zgodnie z aktualnym kodeksem pracy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy związanych bezpośrednio z odpowiedzialnością materialną za powierzenie mienie, mogą mieć zwiększony okres wypowiedzenia. Dwutygodniowy termin wypowiedzenia jest zazwyczaj wydłużany do jednego miesiąca. Miesięczny termin wypowiedzenia umowy jest z kolei wydłużany do trzech miesięcy.

Jak złożyć wypowiedzenie?

Osoby, które chcą zrezygnować z pracy powinny dowiedzieć się nie tylko jak liczyć okres wypowiedzenia, ale również jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie. Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście złożenie do pracodawcy stosownego pisma wypowiadającego umowę o pracę. Opisywany dokument można oczywiście wręczyć w każdym czasie. Najczęściej wypowiedzenie wysyłane jest listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nieco inaczej wygląda wypowiedzenie umowy przez pracodawcę. Jak powszechnie wiadomo pracodawca nie może złożyć wypowiedzenia umowy, gdy pracownik jest na urlopie.

Wszystko, co musisz wiedzieć o couchsurfingu