opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

adhd test
Zdrowie

Test na ADHD – jaki wykonać?

Zaburzenie deficytu uwagi i hiperaktywności (ADHD) jest często kojarzone z dziećmi, ale wielu dorosłych również zmaga się z tym stanem. Rozpoznanie ADHD u dorosłych może być trudne, ale dzięki narzędziom takim jak wywiad diagnostyczny DIVA 2.0, proces ten staje się bardziej przystępny.

Zobacz także: ADHD – co to jest? Nowe spojrzenie na chorobę

Test na ADHD: DIVA 2.0

DIVA 2.0 to strukturalizowany wywiad, który opiera się na kryteriach DSM-IV. Jest to pierwszy tego typu wywiad w Holandii, który pomaga w diagnozowaniu ADHD u dorosłych. Podczas wywiadu, lekarz ocenia obecność 18 kryteriów ADHD zarówno w dzieciństwie, jak i w wieku dorosłym. Ważne jest, aby symptomy były obecne w obu tych okresach życia.

Struktura wywiadu DIVA 2.0

 1. Kryteria DSM-IV: Wywiad opiera się na kryteriach diagnostycznych DSM-IV dla ADHD. Obejmuje to dwa główne obszary: deficyt uwagi (A1) i nadpobudliwość psychoruchowa-impulsywność (A2).
 2. Ocena objawów w dzieciństwie i dorosłości: Podczas wywiadu, lekarz ocenia obecność objawów ADHD w dwóch różnych okresach życia: w dzieciństwie (między 5. a 12. rokiem życia) i w wieku dorosłym. Jest to kluczowe, ponieważ diagnoza ADHD wymaga, aby symptomy były obecne w obu tych okresach.
 3. Przykłady zachowań: Wywiad zawiera konkretne przykłady zachowań, które mogą wskazywać na ADHD. Te przykłady pomagają pacjentowi w identyfikacji własnych doświadczeń i zachowań związanych z ADHD.
 4. Weryfikacja informacji: Jeśli to możliwe, wywiad powinien być przeprowadzony z udziałem partnera pacjenta lub bliskiego członka rodziny. Pozwala to na weryfikację informacji i uzyskanie pełniejszego obrazu historii pacjenta.
 5. Ocena funkcjonowania: Wywiad bada również, w jakim stopniu objawy ADHD wpływają na różne obszary życia pacjenta, takie jak praca, szkoła, relacje rodzinne i społeczne, czas wolny oraz samoocena.

Proces diagnostyczny

 1. Rozpoznawanie objawów: Lekarz pyta pacjenta o konkretne objawy ADHD, zarówno obecne, jak i te z przeszłości. Pacjent jest proszony o podanie przykładów swoich doświadczeń związanych z każdym objawem.
 2. Analiza przebiegu życia: Lekarz analizuje informacje dotyczące przebiegu życia pacjenta, aby zrozumieć, jak objawy ADHD wpływały na niego w różnych okresach.
 3. Wnioskowanie diagnostyczne: Na podstawie zebranych informacji, lekarz ocenia, czy pacjent spełnia kryteria diagnostyczne ADHD według DSM-IV.

Wartość wywiadu DIVA 2.0

 • Dokładność: Dzięki szczegółowemu podejściu, wywiad DIVA 2.0 pozwala na dokładną diagnozę ADHD.
 • Indywidualne podejście: Test uwzględnia indywidualne różnice w przebiegu ADHD, co jest kluczowe dla skutecznego leczenia.
 • Wsparcie w leczeniu: Wyniki wywiadu mogą pomóc w opracowaniu indywidualnego planu leczenia, w tym terapii behawioralnej i farmakologicznej.

Podsumowanie

Wywiad DIVA 2.0 jest cennym narzędziem w diagnozowaniu ADHD u dorosłych. Jego strukturalizowany charakter i oparcie na kryteriach DSM-IV zapewniają dokładność i kompleksowość w ocenie tego złożonego zaburzenia. Dzięki temu narzędziu możliwe jest nie tylko dokładne zdiagnozowanie ADHD, ale także opracowanie skutecznego planu leczenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Treści prezentowane na stronie mają na celu poprawę komunikacji między Użytkownikiem a jego lekarzem i nie powinny zastępować tej relacji. Nasza strona służy jedynie celom informacyjno-edukacyjnym. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie zawartych tu informacji, zwłaszcza w dziedzinie medycyny lub innych dziedzin specjalistycznych, konieczna jest obowiązkowa konsultacja z lekarzem.

Cześć! W moich wpisach dzielę się swoimi doświadczeniami, poradami i inspiracjami, które mam nadzieję, że pomogą Ci w pełni cieszyć się życiem. Zapraszam do czytania i dzielenia się swoimi myślami!