opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

Wycieczki szkolne
Lifestyle

Wycieczki szkolne – przepisy na 2022

Po zniesieniu pandemicznych obostrzeń branża turystyczna ponownie otwiera się w pełnym zakresie na miłośników zwiedzania. Dotyczy to również wycieczek organizowanych przez szkoły oraz inne instytucje pedagogiczne i wychowawcze. Przed podjęciem decyzji o zorganizowaniu wyjazdu dla uczniów warto zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi tego rodzaju przedsięwzięć. Na co należy zwracać szczególną uwagę?

Wycieczki szkolne 2022 – podstawa prawna

Najważniejszym dokumentem, w którym zapisane są przepisy dotyczące organizowania wycieczek dla szkół, jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Dokument szczegółowo dostosowuje wymogi organizacji turystyki szkolnej do ogólnych zapisów Prawa oświatowego.

Kim jest i jakie funkcje pełni kierownik wycieczki

W § 9 ust. 1 cytowanego rozporządzenia czytamy, że dyrektor zobowiązany jest do wyznaczenia spośród pracowników pedagogicznych kierownika wycieczki. Funkcji tej nie może pełnić osoba z zewnątrz, np. przewodnik turystyczny.

Do podstawowych zadań kierownika wycieczki szkolnej należy m.in.:

– zapewnienie bezpieczeństwa oraz zapoznanie uczestników i rodziców z zasadami jego przestrzegania,

– opracowanie regulaminu i programu wyjazdu,

– informowanie o celu wyjazdu, jego trasie, programie i regulaminie,

– organizowanie oraz nadzorowanie transportu, noclegów, wyżywienia,

– podsumowanie, omówienie oraz ocena wycieczki po jej zakończeniu.

Karta wycieczki – obowiązkowy dokument dla organizatora wyjazdu

Rozporządzenie określa również zasady sporządzania karty wycieczki, czyli szczegółowego dokumentu, który zobowiązany jest wypełnić każdy podmiot organizujący wyjazd. W treści karty muszą znaleźć się podstawowe informacje, takie jak m.in.: czas wyjazdu oraz powrotu, program wycieczki szkolnej, adresy miejsc noclegowych czy długość trasy.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele organizujący wycieczki szkolne powinni również pamiętać, że dotychczasowe przepisy dotyczące np.:

– celów organizacji wyjazdów,

– realizowania możliwości współpracy z podmiotami upowszechniającymi turystykę i krajoznawstwo,

– zapewnienia niezbędnych warunków przy wyjazdach zagranicznych,

– obowiązku dostosowania programu wycieczki do wieku potrzeb i zainteresowań uczestników,

– warunków zapewnienia bezpieczeństwa,

a także wielu innych kwestii logistycznych, merytorycznych oraz formalnych, pozostają bez zmian i obowiązująca w dotychczasowym zakresie.

Wycieczki szkolne z biurem podroży – dlaczego warto?

Jak widać, w sytuacji, gdy szkoła organizuje wyjazd samodzielnie, zarówno dyrektor placówki, jak i kierownik wycieczki i zaangażowani w jej organizację opiekunowie oraz pracownicy, mają na głowie naprawdę sporo. Rozwiązaniem, które pozwala w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób delegować część zadań na podmiot zewnętrzny, jest współpraca ze sprawdzonym biurem podróży.

Przykładem jest tu organizujące od ponad 20 lat wycieczki szkolne biuro turystyczne Horyzont. Pracownicy takiej instytucji wezmą na siebie organizację i nadzór nad transportem, noclegami oraz wyżywieniem. Biuro może również przygotować program wycieczki, zadbać o kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczenia NNW, zapewnić przewodnika, pilota lub tłumacza, a także przejąć wiele innych kwestii, wymiernie odciążając organizatora wyjazdu.