opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

Lifestyle

Filozofia Bergsona – o czym mówi?

Henri Bergson, francuski filozof i laureat Nagrody Nobla, jest znanym myślicielem i jednym z najważniejszych filozofów przełomu XIX i XX wieku. Pisząc o tak różnych tematach jak czas, wolność, pamięć i śmiech, stworzył unikalny system filozoficzny, który wywarł znaczący wpływ…

Filozofia egzystencjalna – na czym polega?

W przeciwieństwie do tradycyjnych nauk, które dążą do ogólnych prawd i abstrakcji, filozofia egzystencjalna skupia się na doświadczeniu jednostkowym, konkretnym człowieku. Ta subtelna, choć zarazem radykalna zmiana perspektywy, zrodziła jeden z najbardziej fascynujących nurtów filozoficznych – egzystencjalizm. W niniejszym artykule…

Carpe Diem – horacjańska filozofia życia!

Carpe Diem to łaciński zwrot, który obecnie jest doskonale znany na całym świecie. W istocie oznacza „złapię dzień” lub „korzystaj z dnia”. Ich pochodzenie mamy zawdzięczać znakomitemu poecie rzymskiemu, Horacemu. Ale co to właściwie oznacza i jak wpłynęło na nasze…

Na czym polega filozofia Sokratesa?

Jeśli po raz pierwszy zetknąłeś się z tematem filozofii Sokratesa, możesz być co najmniej zdziwiony. Wszak ten antyczny filozof wywodzący się z Grecji odznaczał się nie tyle naukowym podejściem do kwestii filozoficznych, co przede wszystkim unikalnym stylem formułowania myśli i…

Filozofia Schopenhauera: Na czym polega?

Nie sposób ignorować wpływu, jaki wywarł Arthur Schopenhauer na filozofię XIX wieku. Jego oryginalne i dotkliwe spojrzenie na kwestie związane z naturą rzeczywistości, percepcją, a przede wszystkim wolą, umożliwiło – nie tylko zrozumienie, ale także zrewidowanie – wiele istniejących paradygmatów…

Filozofia epikurejska – jakie były jej główne założenia?

Epikureizm, szkoła filozoficzna założona przez samego Epikura w IV wieku p.n.e., jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych, a zarazem fascynujących nurów w historii filozofii. Ta grecka doktryna była rewolucyjna dla swoich czasów, ze swoją nieortodoksyjną koncepcją szczęścia, przyjemności i etyki. Weźmy…

Jaka była filozofia baroku?

Barok, jako okres w historii sztuki obejmujący lata 1600-1750, przyniósł ze sobą nowe spojrzenie na koncepcje filozoficzne i estetyczne. Filozofia baroku była niezwykle spójna z dominującym wówczas stylem w sztuce, literaturze i muzyce. Charakteryzowała ją przede wszystkim skłonność do przeciwstawień,…

Filozofia Nietzschego – na czym polega?

Filozofia Nietzschego, choć niełatwa do jednoznacznego określenia, pociąga od ponad stulecia. Jej główne idee obejmują niewiarygodnie oryginalną interpretację moralności, religii, kulturalnej dynamiki, a także metafizyki i ontologii. Silny wpływ Nietzschego na współczesną filozofię i kulturę jest niezaprzeczalny. Filozof ten jest…

Zastosowanie lasera w obrabiarkach CNC

Obrabiarka CNC od frezarki czy od tokarki konwencjonalnej nie różni się wiele – w dalszym ciągu ogólne założenia pozostają takie same. Dla frezarek kręci się narzędzie, dla tokarek przedmiot obrabiany, a osie (3 czy też 2) poruszają przedmiotem w stosunku…

Spódnica damska – krótka jej historia i najpopularniejsze modele

Choć spódnica damska to niezwykle popularny element kobiecej garderoby, to jej historia pokazuje, że nie zawsze służyła wyłącznie płci pięknej. Zanim stała się wyłącznie damskim atrybutem, powszechnie ubierali ją także mężczyźni. Na szczęście na przestrzeni wieków moda ewaluowała i spódniczka…