opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

zwrot kosztów kredytu
Finanse Lifestyle

Kiedy należy się zwrot kosztów kredytu?

Każdy kredyt, bez względu na to z jakiego powodu jest brany, stanowi duże zobowiązanie. Jego niedotrzymanie rzadko kończy się dobrze dla kredytobiorcy. Zatem przed wzięciem kredytu zawsze powinno się zapoznać zarówno z obowiązkami, jak i przywilejami jakie ma osoba, która decyduje się pożyczyć pieniądze od banku. Przede wszystkim warto jest przestudiować wszystkie opłaty, jakie należy pokryć, aby spełnić warunki umowy kredytowej. Jednakże jak się okazuje, opłat takich jest wiele, ale istnieją sytuacje, kiedy to można ich uniknąć.

Dlaczego warto wcześniej spłacać kredyt?

Podczas podpisywania jakiejkolwiek umowy kredytowej, kredytobiorca obiecuje spłacić całą należność w wyznaczonym terminie. Zazwyczaj kredyt jest zatem rozdzielany na raty, wysyłane co miesiąc aż do momentu całkowitej spłaty. Co jednak się stanie jeżeli ktoś zdecyduje się wysyłać raty wyższe niż wyznaczono? W takich przypadkach cała pożyczona od banku należność pieniężna może być oddana znacznie wcześniej niż przewiduje podpisana umowa.
Warto jednak pamiętać, że podczas spłacania kredytu zawsze oddaje się znacznie więcej niż się pożyczyło. Doliczane są bowiem odsetki, prowizje za udzielenie kredytu, a także ubezpieczenie. Wszystkie te opłaty uznaje się za tak zwane koszty kredytu. I odzyskać je można właśnie wtedy, gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej niż w momencie ustalonym w umowie kredytowej.

Jak starać się o zwrot kosztów kredytu?

Zwrot kosztów kredytu jest przewidywany na podstawie art. 49 Ustawy o kredytach konsumenckich. Dokładniej mówiąc, ustawa ta zakłada, że w momencie gdy kredytobiorca postanowi uregulować swoje zadłużenie wobec banku wcześniej niż w dniu przewidywanym w podpisanej umowie, ma prawo do zwrotu kosztów udzielonego kredytu. Zwrot ten dotyczy kosztów, które wynikają z okresu o który została skrócona spłata. Zatem im szybciej ktoś postanowi spłacić swój kredyt, tym więcej odsetek, prowizji i innych dodatkowych opłat może odzyskać.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawę z tego, że ma możliwość walczyć o te pieniądze. Właśnie dlatego zawsze dobrze jest rozważyć wszystkie sytuacje zanim podejmie się decyzje o kredycie. Gdy do spłaty zadłużenia dojdzie wcześniej, zwrot kosztów kredytu można uzyskać po złożeniu reklamacji, w której odwołuje się do ustawy. Jednakże coraz to więcej banków samodzielnie stosuje się do tych zasad i dba o to, aby uczciwie podchodzić do swoich klientów. Zawsze jednak najlepiej jest osobiście zadbać o to, aby uzyskać taki zwrot i tym samym oszczędzić sobie dużych wydatków związanych z całym kredytem.