opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

Czym jest nadzór budowlany
Dom i Ogród

Czym jest nadzór budowlany?

Nadzór budowlany jest jednym z najważniejszych elementów w każdej inwestycji. To właśnie on jest odpowiedzialny za monitorowanie zgodności realizacji z projektem i sprawowanie kontroli nad dokumentacją. Czym dokładnie jest nadzór budowlany i jakie pełni funkcje?

Nadzór budowlany administracyjny

Administracyjny nadzór budowlany sprawuje kontrolę nad inwestycją z ramienia administracji państwowej. Urzędnicy na tym stanowisku mają za zadanie czuwać nad przestrzeganiem prawa budowlanego, kontrolę zgodności prac ze złożoną dokumentacją oraz są odpowiedzialni za działania administracji architektoniczno-budowlanej. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości ich zadaniem jest zbadanie ich przyczyn.

Z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego załatwiane są wszelkiego rodzaju formalności dotyczące rozpoczęcia robót budowlanych, wydania pozwolenia na użytkowanie czy różnego rodzaju zgłoszenia. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości w dokumentacji lub braku stosownych pozwoleń, administracyjny nadzór budowlany nakłada kary i odpowiada za późniejszy proces legalizacyjny nieruchomości.

Inwestorski nadzór budowlany a generalne wykonawstwo

Oprócz oficjalnego, administracyjnego nadzoru budowlanego istnieje jeszcze nadzór inwestorski. Wbrew powszechnie powielanym błędom nie jest to to samo co kierownik budowy. Inspektor nadzoru budowlanego pełni nadzór finansowy nad budową, dokonuje kontroli kosztów, czuwa nad zgodnością wykonywanych prac z projektem i obowiązującym prawem, a także sprawuje kontrolę nad kierownikiem budowy. Odpowiedzialny jest za wszelkie niezgodności i odchylenia oraz w pierwszej kolejności odpowiada za ewentualne błędy. Dopiero później odpowiedzialność ponosi wykonawca i podwykonawca.

Rolą inwestorskiego inspektora nadzoru budowlanego jest ograniczenie nadprogramowych wydatków i dopilnowanie, by wszystkie prace szły zgodnie z planem. Podejmując współpracę z generalnym wykonawcą możemy być spokojni, ponieważ zapewni on ze swojej strony zarówno opiekę nadzoru budowlanego, jak i kierownika budowy, który będzie odpowiedzialny za organizację prac budowlanych w inwestycji.

Osoba pracująca na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego powinna wyróżniać się dużą wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa budowlanego i sztuki budowlanej. Ma reprezentować interesy inwestora na placu budowy, dlatego ważne jest, by swoją pracę wykonywała sumiennie i dokładnie, sprawując nadzór nad zgodnością budowy z dokumentacją projektową i przepisami budowlanymi.

Bibliografia dostępna pod adresem: